Monthly Archive: April 2016

Image

ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

DSC_0003 DSC_0007 DSC_0029 DSC_0060 DSC_0084 DSC_0102 DSC_0137 DSC_0152 DSC_0161 DSC_0190 DSC_0202

Apr 12

กิจกรรมวันสงกรานต์ 2559

ในช่วงเดือน เมษายน เช่นนี้ คนไทยทุกคนคงทราบดีว่าเป็นช่วงของ เทศกาลสงกรานต์  และมีช่วงวันหยุดยาวที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านเพื่อทำบุญร่วมกันในครอบครัว ไหว้ผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต และเล่นน้ำกันในสถานที่ต่างๆ นั้น พวกเราชาวสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้บริหาร ขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติให้งอกงามในจิตใจของพวกเราสืบไป ประวัติวันสงกรานต์ คำว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “สํ-กรานต” ซึ่งแปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น หรือย้ายขึ้น โดยมีนัยความหมายว่า การเข้าสู่ศักราชราศีใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่นั้นเอง  โดยเทศกาลสงกรานต์ นั้นเป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่และคนไทยสืบทอดกันมาแต่โบราณคู่กับประเพณีตรุษจีนกันเลยทีเดียว จึงได้มีการรวมเรียกกันว่า “ประเพณีตรุษสงกรานต์” ซึ่งแปลว่าการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นั้นเอง ซึ่งวันสงกรานต์ 2559 ในปีนี้ตรงกับวันวันพุธที่ 13 เมษายน 2559 จันทรคติ จะตรงกับ วันพุธ ขึ้น 7 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีวอก วันมหาสงกรานต์ ในสมัยโบราณ คนไทยถือว่า วันขึ้น 1 ต่ำ เดือนอ้าย ซึ่งจะตรงในช่วงเดือน พฤศจิกายนหรือธันวาคม …

Continue reading »