Category Archive: กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

Aug 05

กิจกรรมทำบุญครบรอบวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปี 2559

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ถือเป็นวันมงคลอีกวันหนึ่งที่สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งเริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2539 และในวาระนี้ยังได้ถือโอกาสเปิดศูนย์บริการ IT Clinic  อย่างเป็นทางการด้วย โดยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ได้มาร่วมทำบุญ และให้เกียรติร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงานโดยพร้อมเพรียงกัน และร่วมแสดงความยินดีในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐานสากลเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะตามวิสัยทัศน์ของสำนักคอมพิวเตอร์ต่อไป

Jul 14

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559

วันเข้าพรรษา ถือเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือภาษาปากว่า จำพรรษา (“พรรษา” แปลว่า ฤดูฝน, “จำ” แปลว่า พักอยู่) พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ละเว้นไม่ได้ทุกกรณี[1] การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา (ข้อมูลจากวิกิพีเดีย) ดังนั้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นี้ ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนและของบริวาณที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษาประจำปี 2559 ณ.วัดวิมุตยาราม  เพื่อเป็นการสืบทอดพระศาสนาให้คงอยู่และเจริญรุ่งเรืองสืบไป    

Apr 12

กิจกรรมวันสงกรานต์ 2559

ในช่วงเดือน เมษายน เช่นนี้ คนไทยทุกคนคงทราบดีว่าเป็นช่วงของ เทศกาลสงกรานต์  และมีช่วงวันหยุดยาวที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านเพื่อทำบุญร่วมกันในครอบครัว ไหว้ผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต และเล่นน้ำกันในสถานที่ต่างๆ นั้น พวกเราชาวสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้บริหาร ขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติให้งอกงามในจิตใจของพวกเราสืบไป ประวัติวันสงกรานต์ คำว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “สํ-กรานต” ซึ่งแปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น หรือย้ายขึ้น โดยมีนัยความหมายว่า การเข้าสู่ศักราชราศีใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่นั้นเอง  โดยเทศกาลสงกรานต์ นั้นเป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่และคนไทยสืบทอดกันมาแต่โบราณคู่กับประเพณีตรุษจีนกันเลยทีเดียว จึงได้มีการรวมเรียกกันว่า “ประเพณีตรุษสงกรานต์” ซึ่งแปลว่าการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นั้นเอง ซึ่งวันสงกรานต์ 2559 ในปีนี้ตรงกับวันวันพุธที่ 13 เมษายน 2559 จันทรคติ จะตรงกับ วันพุธ ขึ้น 7 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีวอก วันมหาสงกรานต์ ในสมัยโบราณ คนไทยถือว่า วันขึ้น 1 ต่ำ เดือนอ้าย ซึ่งจะตรงในช่วงเดือน พฤศจิกายนหรือธันวาคม …

Continue reading »

Dec 24

กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่สำนักคอมฯ ประจำปี 2559

เนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดกิจกรรมทำบุญและงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรภายในสำนักคอมฯ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ด้วยสโลแกนเก๋ๆ ที่แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันว่า “WE ARE ICIT “ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องเพื่อนร่วมงาน และเป็นเสมือนรางวัลให้ผ่อนคลายกายใจที่ได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ร่วมกันมาด้วยดีตลอดทั้งปี ^_________^

Aug 07

กิจกรรมทำบุญครบรอบวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปี 2558

เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นวันครบรอบวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางหน่วยงานจึงจัดให้มีพิธีกราบสักการะบูชาหลวงพ่อสิงห์ และอนุสาวรีย์สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พร้อมด้วยการทำบุญถวายภัตตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป ประวัติความเป็นมาของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ เนื่องจากความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ และความจำเป็นในการมีหน่วยงานกลางให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในปี พ.ศ. 2526 สถาบัน จึงได้ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนางานคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อศึกษาความต้องการด้านคอมพิวเตอร์และจัดทำแผนการจัดหาคอมพิวเตอร์มาให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2527 – 2534 ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ จากรัฐบาลเยอรมัน มูลค่าประมาณ 8.4 ล้านบาท รวมทั้งดำเนินการจัดหาไมโครคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบให้จัดหาระบบมินิคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานบริหาร พ.ศ. 2535 – 2538 ได้รับอนุมัติให้ติดตั้งระบบเครือข่ายสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารทุกอาคารเข้าด้วยกันเป็น Campus Network และได้เริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการประมาณต้นปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับการตั้งชื่อว่า “ประดู่แดงเน็ต”  และได้รับความช่วยเหลือจาก …

Continue reading »

Jul 23

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาพร้อมด้วยหลอดไฟฟ้าและเครื่องบริวารทั้งหลายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ. วัดวิมุตยาราม ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร การถวายเทียนพรรษา โดยปกติจะกระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือเดือน ๘ ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา ๓ เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้นแทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป  

Apr 09

กิจกรรมวันสงกรานต์ 2558

IMG_6244

 เพื่อเป็นการอนุลักษณ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดให้มีกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2558 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมีการสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บริหารโดยพร้อมเพรียงกัน เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็น ถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี ปัจจุบันสงกรานต์ตรงกับวันที่ ๑๓,๑๔,และ๑๕ เมษายนของทุกปี ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกัน เพื่อให้ประชาชนที่ทำงานในต่างท้องที่ได้กลับไปยังถิ่นฐานของตน เพื่อร่วมทำบุญ เยี่ยมเยียนบุพการีและสนุกสนานกับครอบครัว เพื่อนฝูง ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่ของไทย ในสมัยโบราณ ไทยเราถือเอา วันแรม ๑ ค่ำ เดือนอ้าย เป็น วันขึ้นปีใหม่ ซึ่งคนสมัยก่อนจะถือว่าฤดูเหมันต์ (ฤดูหนาว) เป็นการเริ่มต้นปี ซึ่งจะตกอยู่ราวปลายเดือนพฤศจิกายน หรือธันวาคม ต่อมาก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ์ ซึ่งมีรากเหง้ามาจากการสังเกตธรรมชาติและฤดูการผลิต วันปีใหม่จึงเปลี่ยนเป็น วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ หรือประมาณเดือนเมษายน อันเป็นการนับปีใหม่ตามเกณฑ์จุลศักราชโดยถือเอาวันมหาสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ ครั้นในปี พ.ศ.๒๔๓๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กำหนดให้วันที่ ๑ เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นการนับทางสุริยคติแทน จวบจนกระทั่งปี …

Continue reading »

Dec 29

กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่สำนักฯ ประจำปี 2558

IMG_6172

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีนโยบายสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2558 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อแสดงความขอบคุณบุคลากรที่ได้ร่วมกันทำงานพัฒนา สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มาด้วยดีตลอดปี 2557 และเพื่อให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้มีโอกาสร่วมกันอวยพรปีใหม่ และพบปะพูดคุยเชื่อมความสัมพันธ์พบปะสังสรรค์ประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

Aug 07

กิจกรรมทำบุญครบรอบวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ โดยจัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสวัสดิมงคลแด่บุคลากรตามแบบขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สำนักคอมพิวเตอร์ฯ (7 สิงหาคม) และให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์ประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และร่วมรับประทานอาหาร โดยพร้อมเพรียงกัน

Jul 10

กิจกรรมทำบุญถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

DSC_0058

การถวายเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ  ในอดีตนั้นความเจริญทางเทคโนโลยีนั้นยังไม่มีให้เห็นเหมือนดังเช่นปัจจุบัน  การดำเนินชีวิตต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงสว่างก็ต้องอาศัยแสงสว่างจากดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และหมู่ดาวต่างๆ บน ท้องฟ้า  การหุงหาอาหารก็อาศัยเศษไม้ใบหญ้ามาเป็นเชื้อเพลิงประกอบการปรุงอาหารรับประทาน ในยามค่ำคืนก็ก่อหรือสุมไฟให้เกิดแสงสว่าง   เพื่อป้องกันสัตว์ร้าย   และใช้ควันไล่แมลงต่างๆ  เพื่อให้เกิดความอบอุ่นแก่คนและสัตว์ นอกจากนี้ก็เพื่อที่จะได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวก ไฟหรือเชื้อเพลิงเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการดำเนินชีวิต ในอดีตยามค่ำคืนที่พระภิกษุสามเณรจะสวดมนต์หรือท่องตำรับตำรา ก็ต้องอาศัยแสงสว่างจากคบ ตะเกียง และเทียนไข ซึ่งสิ่งดังกล่าว ค่อนข้างที่จะหายาก ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันเรี่ยไร่ขี้ผึ้งจากผู้มีจิตศรัทธามาหล่อเป็นเทียนและนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาที่วัดนั้นๆ และก็มีความเชื่อว่าการถวายเทียนพรรษาเป็นการให้แสงสว่าง ซึ่งจะมีอานิสงค์ให้แก่ผู้ถวาย มีภูมิปัญญาที่เฉลียวฉลาด คิดสิ่งใดมีความแตกฉาน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อันเนื่องมาจากได้ให้แสงสว่างแก่พระสงฆ์และน่าจะมีความสอดคล้องกับที่ว่า “แสงเทียนส่องทาง แสงธรรมส่องปัญญา” เนื่องด้วยในวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันเข้าพรรษา             ตามประเพณี พุทธบัญญัติของพุทธศาสนา พระสงฆ์ต้องอธิษฐานอยู่จำพรรษาภายในวัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน และเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนาน ที่เรียกกันว่า การถวายเทียนพรรษา สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานศิลปวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “ทำบุญถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ …

Continue reading »

Older posts «